Weerbaarheid is het vermogen om de vaardigheden van gedragsbepalende factoren die nodig zijn voor zelfvertrouwen, zelfbeheersing, zelfsturing, eigenwaarde en grenzen, op gepaste wijze af te stemmen en in te zetten.

Dit kan preventief alsmede in een reeds bestaande situatie. Weerbaarheid zorgt voor een gevoel van; “trots, sterk , tevreden” zijn.  Deze zijn vertaald uit de basisbehoeftes; autonomie relatie, competentie.
Deze vaardigheden spelen zich af binnen het emotionele, mentale/cognitief, fysieke en sociale domein, waarbij het erkennen en herkennen van de basisemoties (als uitgangspunt) cruciaal is. Ook de hoogte op de emotie thermometer kunnen aanvoelen, kunnen benoemen en kunnen omdraaien in moment is kern van aandacht.
Kernpunt is het besef van impact op de ander hiervan, waarbij empathie een belangrijk gegeven is en van belang voor eigen inzicht en zelfkennis. Beheerst en gecontroleerd reageren is de kern, waarbij het belangrijk is om de ruimte, begrip en grenzen die je zelf nodig hebt ook te accepteren van en bij een ander. Empathie zonder direct sympathie.

Belangrijke aspecten voor het individu als voor een groep of team.


Weerbaarheid is het vermogen om flexibel en adaptief om te gaan met tegenslag, druk of grensoverschrijdend gedrag en om te buigen in een solide attitude. Hieruit komt mijn uiteindelijke definitie:

Van weerstand naar veerstand.