WADD training
Een weerbaarheidstraining die los van of na De Lefdag gevolgd kan worden.

WADD staat voor Weerbaar Assertief Doordacht en Daadkrachtig. De training is op maat gemaakt en bestaat uit veel oefeningen uit o.a. Boksend Opvoeden en Rots en Water. In deze training duiken we dieper én langer in de thema’s kracht, grenzen, vertrouwen, keuzes maken, groepsinvloed en vertrouwen.

In de WADD training staat de deelnemer en de vraag centraal. De middelen gaan uit vanuit beweging en gesprek.